Pod: определение и значение


БОТАНИЧЕН РЕЧНИК

POD

Шушулката или бобовото растение е сух плод, образуван от две клапани, към които са прикрепени семената. Той е деиесцентен, тоест след като достигне зрялост, той се отваря спонтанно, за да освободи семената. Това, което наричаме "грах" и това, което ядем, са семената.
Типични примери са грахът (снимка отстрани), широкият фасул, бобът.

Ботанически речник от А до Я.

A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -Q -R -S -T -U -V -W -X -Y - Z.Предишна Статия

Цъфтящи луковици в топли региони: Луковици, които растат добре в горещ климат

Следваща Статия

Информация за Cupflower