10 ползи от използването на калиев хумат: причини за популярността на хуматните торове


Партньори

Напоследък хуматните торове придобиха огромна популярност в местното земеделие. Те се получават чрез обработка на торф, така че може да се твърди, че те са безопасни и нетоксични. Калиевият хумат се използва най-често в растениевъдството. Приложението му дава възможност да се направи крачка към биологичното земеделие и да се получат екологично чисти продукти.

Ползи от използването на калиев хумат

1. Калиев хумат Е ефективен тор, който може значително да увеличи добива от земеделски култури. Доказан е положителният му ефект върху растежа и развитието на зеленчуци, зърнени култури, декоративни растения, грозде, градински дървета, малини, ягоди, горски ягоди и много други култури. Добивът на растения се увеличава с поне 15-20%.

2. Оплождането има положителен ефект върху процеса на развитие на растенията, води до увеличаване на зелената маса, издънките и съцветията.

3. Широк спектър на приложение: калиев хумат се използва за третиране на семена от зърнени и зеленчукови култури преди сеитба, картофени клубени и разсад от овощни дървета и грозде преди засаждане, за пръскане непосредствено след поникването, по време на образуването на съцветия и след цъфтежа, като както и за поливане на растения.

4. Листната обработка с калиев хумат може да се комбинира с комплекс от дейности за борба с болести, плевели и вредители. Комбинираното използване на калиев хумат с инсектициди, пестициди и хербициди може значително да намали процента на изгорени и повредени растения.

5. Доказано е, че използването на калиев хумат за третиране преди сеитба или засаждане подобрява адаптацията на растенията към външната среда и увеличава кълняемостта на семената, енергията на покълване, устойчивостта на неблагоприятни метеорологични условия.

6. Въвеждането на калиев хумат заедно с азотни торове повишава ефективността на последните, което прави възможно намаляването на нормата с 50-80%. Естествено, това се проявява в спестяването на финансови ресурси и в екологичността на отглежданите продукти, тъй като количеството нитрати е значително намалено.

7. Поради способността за нормализиране на физиологичния метаболизъм в растенията, периодът на узряване на реколтата се намалява.

8. Третирането на кореновата система с разтвор на калиев хумат увеличава активността на усвояване на хранителни вещества от почвата, което води до подобряване на качеството на продукта.

9. Хуминовите киселини, които са в основата на тора, имат уникално свойство да премахват натрупаните радионуклиди, остатъци от хербициди, пестициди и други замърсители, което повишава екологичността и безопасността на отглежданите продукти.

10. Използването на хуматни торове засяга не само процеса на растеж и развитие на растенията, но и физическите свойства на почвата. Хуминовите киселини възстановяват плодородния слой, намаляват солеността и киселинността и ефективно задържат водата.

По този начин използването на калиев хумат допринася за повишаване на ефективността на производството на култури и позволява да се осигури висока рентабилност за агробизнеса, без да се нарушава качеството и безопасността на отглежданите продукти.Предишна Статия

Горизник или ребро на Адам

Следваща Статия

Трева на св. Варвара (или варвария). Свойства, употреби и как да го намерите