Специални защитни зони


СПЕЦИАЛНИ ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА

Специалните защитени зони са определени съгласно Директива 79/409 / Cee и се състоят от територии, подходящи за разширение и / или географско местоположение за опазване на видовете птици, изброени в приложение I към гореспоменатата директива, относно опазването на птиците.

Общият списък на тези зони може да бъде намерен в Приложение А - Специални защитени зони, определени съгласно Директива 79/409 / ЕИО на Съвета от Декрета от 3 април 2000 г. - Министерство на околната среда - Обикновена добавка № 65 към ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК 22-4-2000 - Обща серия - n. 95


Видео: DSX. Serhedciler. MAKREP. Herbiciler. Kursantlar. RAP. Music. Dovlet serhed xidmeti. QARABAG


Предишна Статия

Горизник или ребро на Адам

Следваща Статия

Трева на св. Варвара (или варвария). Свойства, употреби и как да го намерите